Miikka Voutilaisen Nälän vuodet Vuoden tiedekirja 2017 -ehdokkaana


Miikka Voutilaisen Nälän vuodet Vuoden tiedekirja 2017 -ehdokkaana

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakaman Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi. Vuoden 2017 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Markku Ihonen (humanistiset tieteet), dosentti Tuija Parvikko (yhteiskuntatieteet) ja emerituskansleri Kari Raivio (luonnontieteet). Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon.

 

Raati on tutustunut vuoden 2017 aikana ilmestyneisiin kirjoihin kustantajien luetteloiden ja lähetettyjen ehdotusten perusteella. Kun sekä suurten kustantamojen että erikoiskustantajien tuotanto oli käyty läpi, arviointiin päätyi noin 60 nimekettä.

 

Koska Vuoden tiedekirja -palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa, raati päätti kiinnittää huomiota juuri tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Lopullisen ehdokaslistan teoksissa valintaperusteena oli myös, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla.

 

Yhtenä ehdokkaana on Miikka Voutilaisen Nälän vuodet – Nälänhätien historiaa, joka tarkastelee nälkää yhteiskunnallisena ilmiönä ja ymmärtää nälänhädän syntymekanismeja. 

 

Palkinto jaetaan 12.3.2018 klo 16.15 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Lue lisää


Lisätietoja: Ilari Hetemäki, puh. 050 363 4416, s-posti: ilari.hetemaki@tsv.fi

Luokka: Uutiset

Comment form has been disabled.