Navigoi

Heidi Ruotsalaiselle Sotahistorian palkinto 2022

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty tänä vuonna ST Heidi Ruotsalaiselle ja FT Olli Bäckströmille. Palkinto on 10 000 euroa, jonka voittajat jakavat. Palkinto on myönnetty vuodesta 2006, ja sen tarkoitus on edistää sotahistoriallista tutkimusta.

Sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalaisen teos ”Salatun tiedon tuottajat – Suomen sotilasasiamiesten tiedustelutoiminta 1918–1939” (Atena 2021) valaisee Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäisten vuosikymmenten sotilasasiamiesjärjestelmän syntyä, kehitystä ja merkitystä. Ruotsalaisen tutkimus pohjautuu hänen vuonna 2021 Maanpuolustuskorkeakoulussa tarkastettuun sotahistorian alan väitöstutkimukseen.

Ruotsalaisen teos perustuu monipuoliseen ja erittäin sirpaleiseen lähdeaineistoon ja käsittelee aiemmin vähän tunnettua aihetta. Teoksen myötä Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän historialliset juuret tulevat peratuksi perusteellisesti. Ruotsalainen osoittaa, että Suomen sotilasasiamiesjärjestelmään otettiin mallia Venäjältä, joskin kansalliset lähtökohdat huomioiden.  Luovat ratkaisut olivat kehitystyössä tarpeen ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä niukkuuden vuosina sekä 1930-luvun taloudellisen laman ahdingossa. Toiseen maailmansotaan tultaessa Suomi oli kuitenkin kehittänyt toimivan sotilasasiamiesverkoston.

Päätöksen palkittavista töistä teki säätiön hallitus. Päätöstä valmisteli erillinen valintatoimikunta, johon kuuluivat säätiön hallituksen edustajina Pekka Kouri (valintatoimikunnan puheenjohtaja), Juha-Pekka Liikola ja Vera von Fersen sekä kaksi asiantuntijajäsentä apulaisprofessori Mikko Karjalainen ja FT Elina Virtanen.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö on vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tärkein tehtävä on Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaaliminen. Lisätietoja Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinnosta antaa säätiön toimitusjohtaja Janne Kosonen, puh. 050 5810 819 tai www.mannerheiminperinnesaatio.fi