Navigoi

Tekijänoikeusneuvoston lausunto koskien Suomen historian jännät naiset -kirjaa

Tekijänoikeusneuvosto antoi 26.10. lausunnon Suomen historian jännät naiset -kirjasta. Kirjan on kirjoittanut Maria Pettersson ja kustantanut Atena. Lausunnon mukaan kirjan siteerauskäytännöt olivat puutteelliset.

”Toimimme populaarin tietokirjallisuuden tradition ja tekijänoikeuslain viittaaman hyvän tavan mukaisesti. Lausunnon mukaan tämä tapa ei ollut riittävä”, kustantaja Ville Rauvola sanoo.

”Tarkoitus ei tietenkään ollut loukata kenenkään moraalisia oikeuksia. Toimimme hyvässä uskossa, mutta tekijänoikeusneuvoston kannan kuultuamme haluamme pahoitella asiaa”, Maria Pettersson sanoo.

Neuvosto totesi lausunnossa, että kirjassa käytettiin toisten tekijöiden tekstiä hyvän tavan mukaisessa laajuudessa. Tekstiä sai siis käyttää. Neuvosto totesi myös, että kirjan tapa ilmoittaa lähdetiedot lähdeluettelossa on yleensä hyvän tavan mukainen. Lähteet ilmoitettiin avoimesti.

Samalla neuvosto kuitenkin totesi, että tekstiin olisi pitänyt merkitä tarkemmin, mikä osuus oli peräisin mistäkin lähteestä. Koska siteerauksia ei kirjan tietyissä kohdissa voinut erottaa Petterssonin tekstistä, kyseessä oli neuvoston arvion mukaan tekijöiden moraalisten oikeuksien loukkaus.

Atena muutti lähdeluettelon merkintätapoja tutkijoiden toiveiden mukaisesti jo viime vuoden syksyllä.

Muun muassa Suomen Tietokirjailijat ry on jo tarkentanut lähteiden merkitsemistä ja siteerausta koskevia ohjeitaan.

”Se on hyvä asia. Nyt laissa puhutaan vain ’hyvästä tavasta’. Kaikille osapuolille on eduksi, että asiaa pohditaan syvällisesti ja siitä käydään keskustelua”, Rauvola sanoo.

”Jatkossa merkitsen lähteet ilman muuta toisella tavoin. Otamme tästä opiksi”, Pettersson sanoo.