Atena lahjoittaa lukutaidon kehitystä tukevan kirjan neuvoloihin

Lukukeskuksen Lue lapselle -hanke tukee varhaista kielen kehitystä

Atena lahjoittaa lukutaidon kehitystä tukevan kirjan neuvoloihin

Jo vauvaiässä aloitettu lukuharrastus antaa lapselle laajan sanavaraston, joka helpottaa päiväkodin ja koulun aloitusta. Lastenkirjojen lukeminen lisää myös lapsen itsetuntemusta, mistä on hyötyä sosiaalisten kontaktien luomisessa. Lapselle lukemisella on yhteys myös parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen, mielikuvitukseen ja empaattisuuteen. Lukutaidon pohja luodaan varhaislapsuudessa. Siksi tietoa lukemisesta tulisi saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen. 

Lukukeskuksen toteuttama Lue lapselle -hanke tukee työtä lasten kielellisten valmiuksien kehittämiseksi. Osana hanketta Atena lahjoittaa kaikkiin Suomen neuvoloihin kappaleen Päivi Heikkilä-Halttusen Lue lapselle! – Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen -teosta. Kirjassa on uusimman tutkimustiedon lisäksi vinkkejä arkisiin lapsen ja kirjan kohtaamisiin, sekä suosittelevia listoja eri teemoihin liittyvistä lastenkirjoista. 


Varhain aloitetut koko perheen yhteiset lukuhetket hyödyttävät lasta pitkälle aikuisuuteen asti. Tärkeintä on, että perhe löytää omaan arkeensa sopivat käytännöt lorutteluun ja ääneenlukuhetkiin.

 

Lisätiedot: 

Lukukeskus: Viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö, puh. 050 563 8998, www.lukukeskus.fi

Atena: Ville Rauvola, ville.rauvola@atena.fi, 010 4214 204
 

Lähteet: 

Päivi Heikkilä-Halttunen: Lue lapselle! – Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen

Lehdistötiedotteen pdf

Luokka: Uutiset

Comment form has been disabled.