Kuva: Else Kyhälä
Suuri kuva

Perttu Immonen

Perttu Immonen on tutkija, kirjoittaja ja perheenisä. Hän on syntynyt Pohjois-Hämeessä pienessä Virtain kaupungissa, josta hän muutti 1990-luvulla opintojen perässä Helsinkiin. Hän on aiemmalta koulutukseltaan psykologi ja on työskennellyt muun muassa aivotutkijana. 

Historia ja kirjallisuus olivat Immoselle aluksi vain harrastuksia muiden töiden ohessa. Vuonna 2008 hän sai idean uudenlaisesta tietokirjasta, jossa historiallista arkea kuvattaisiin vaihtelevista, Suomen eri paikkakunnilla asuvien päähenkilöiden näkökulmista. Tämän ideansa pohjalta hän alkoi valmistella yleistajuista historiallista teosta, joka kertoi rinnatusten kolmen suvun elämästä 1400–1800-luvuilla. Teosta aloitellessaan Immonen ei lainkaan aavistanut, miten laajaksi kirjoitustyö kaikkine taustatutkimuksineen paisuisi. Kirjoitustyönsä kuluessa hän hankki historiantutkijan pätevyyden tekemällä toisen maisterin tutkintonsa Suomen historiasta. Hänen opinnäytetyönsä, Drengpoikia ja hurrikkaita, liittyi tekeillä olleen kirjan aihepiiriin ja palkittiin vuoden 2014 parhaana graduna Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. (Se on vapaasti luettavissa yliopiston E-thesis internet-palvelussa.)

Immosen viimeistelty historiallinen teos, Suomen rahvaan historia, julkaistaan syksyllä 2017 miltei kymmenen vuotta sen jälkeen, kun sen ensimmäiset idut olivat syntyneet. Se, mikä oli alkanut pienimuotoisesta harrastuksesta, päätyi suurteokseksi tavallisten suomalaisten historiasta.

Tuotanto