Navigoi

  • E-kirja

  • Nidottu

Avainsanat

  • Jari Keinänen
  • Tere Vadén

Jari Keinänen & Tere Vadén

Tietämisen haasteet FI4 (OPS 2016)

  • E-kirja

  • Nidottu

Tietämisen haasteet on lukion filosofian Tieto, tiede ja todellisuus -kurssin (FI4) oppikirja, joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa tutustutaan metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian peruskysymyksiin. Tietämisen haasteet rohkaisee arviomaan kriittisesti tiedollisia väitteitä sekä tarjoaa välineitä hahmottaa

* mitä tieto ja totuus ovat
* mitkä ovat ihmisen tietokyvyn rajat
* millainen on todellisuuden perusluonne
* millaista on tieteellinen tutkimus, päättely ja selittäminen.

Sarjan muiden osien tapaan Tietämisen haasteissa on runsaasti tehtäviä ja monipuolinen, käsittelyä syventävä kuvitus.

Opettajan materiaalit: katso lisää sivulta atena.fi/lukionfilosofia. Tiedustelut atena@atena.fi

ISBN painettu: 9789523002753
ISBN e-kirja: 9789523005952
Sivumäärä: 208
Ilmestyminen: 1.4.2018

Osta verkkokaupasta

Avainsanat

  • Jari Keinänen
  • Tere Vadén

Jari Keinänen

FM Jari Keinänen (s. 1963) opettaa filosofiaa ja psykologiaa Kalevan lukiossa Tampereella. Hän on julkaissut aiemmin novellikokoelman Kokonpolttajat (1983) lisäksi aforismeja ja artikkeleita.

Siirry kirjailijan sivulle

Tere Vadén

FT Tere Vadén (s. 1969) työskentelee Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksessa ja on Tampereen yliopiston teoreettisen filosofian ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kognitiotieteen filosofian dosentti. Hän käsittelee teoksissaan ja artikkeleissaan nykyfilosofian kysymyksiä kognitiotieteestä ja tekoälyn tutkimuksesta taiteenfilosofiaan ja yhteiskuntateoriaan.

Siirry kirjailijan sivulle