Tietosuojaseloste

Navigoi

Atenan ylläpitämät rekisterit

Atena ylläpitää verkkosivuihin liittyen asiakasrekisteriä ja uutiskirjerekisteriä.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada tietoa häntä koskevista tiedoista Atenan rekistereissä. Lisätiedot: info@atena.fi.

 

ATENAN UUTISKIRJEREKISTERI

Rekisterin pitäjä: Atena Kustannus Oy

Yhteyshenkilö: Hanna-Leena Soisalo

Rekisterin nimi: Atenan uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Atenan kirjoihin liittyvä ajankohtainen viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa postiosoitteeseen liittyvä tieto

Tietolähde: rekisteröidyltä itseltään uutiskirjelistalle liityttäessä

Tietojen luovutus: Tiedot sijaitsevat Mailchimp-uutiskirjepalvelussa ainoastaan Atenan uutiskirjekäyttöä varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Verkossa sijaitseva asiakasrekisteri on SSL-suojattu. Varmuuskopio sijaitsee Atena Kustannuksen hallinnoimana yhdellä koneella, joka on suojattu salasanoin ja fyysisesti ja jolle on pääsy vain yhdellä henkilöllä.