Atenan filosofian oppikirjasarja lukioon

Navigoi

Raikashenkinen uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppikirjasarja

Atenan Lukion filosofia on perusteleva ja keskusteleva oppikirjasarja.

Sarjan kirjat noudattavat lukion filosofian opetussuunnitelman 2016 sisältölinjauksia ja tarjoavat opettajalle selkeän lähtökohdan kurssien suunnitteluun.

Kirjoissa säilytetään hyväksi koetut ja kirjasarjan käyttäjiltä kiitosta saaneet ratkaisut, mutta huomioidaan uuden opetussuunnitelman vaatimukset.

Sarjassa korostuvat elävän ja ajankohtaisen ajattelun ja argumentoinnin taito. Peruskysymyksiä käsitellään selkeästi ja ytimekkäästi. Runsaat pohdintatehtävät, harjoitukset ja filosofisia teemoja hauskasti elävöittävä kuvitus kannustavat ajattelemaan ja keskustelemaan.

Jokaiseen kirjaan on valmisteilla kalvo- ja diapohjista koostuva opettajanmateriaali. Pdf- tai Powerpoint-muotoinen materiaali on maksuton kirjasarjaa käyttäville kouluille. Sarjan oppikirjat ilmestyvät myös e-kirjoina samaan aikaan printtiversion kanssa. E-kirjat on hankittavissa niitä myyvien kirjakauppojen kautta. Käyttäjätunnus ja salasana saatavana sarjaa
käyttäville opettajille: atena@atena.fi

Opettajan aineistot voi tilata myös tulosteena, 8,50 €/aineisto.
atena@atena.fi  tai  puh. 010 4214 200

Kaikissa osissa on Krista Partin aforistinen piirroskuvitus ja Mikko Hietaharjun laadukkaat valokuvat.

  • Haastaa itsenäiseen ajatteluun
  • Tarjoaa laajaa ja syvällistä tietoa
  • Valmistaa asiantuntevasti ylioppilaskirjoituksiin

FILOSOFIAN HAASTEET FI1

Jari Keinänen

ISBN: 9789523002739
ISBN e-kirja: 9789523002869

Filosofian haasteet on lukion filosofian ensimmäisen kurssin (FI 1) oppikirja. Se soveltuu johdatukseksi ajattelun taitoihin ja filosofian peruskysymyksiin kaikille kiinnostuneille. Kirjan keskusteleva ote rohkaisee uusiin oivalluksiin.

Ilmestynyt 2016.  Katso sisällysluettelo tästä. 

Lataa opettajan materiaalit tästä:

Filosofian haasteet FI1, opettajan materiaali, powerpoint
Filosofian haasteet FI1, opettajan materiaali, pdf

ETIIKAN HAASTEET FI2

Jari Keinänen
Tere Vadén & Marika Enwald

Etiikan haasteet on lukion filosofian toisen kurssin (FI2) oppikirja. Selkeä ja ytimekäs oppikirja soveltuu johdatukseksi filosofisen etiikan kysymyksiin  kaikille kiinnostuneille. Etiikan haasteet tarjoaa välineitä eettiseen pohdiskeluun ja keskusteluun ja rohkaisee tutkimaan eettisten käsitysten ja argumenttien perusteita. Se valaisee filosofisen etiikan näkökulmia ja keskeisiä teorioita ja kannustaa ennakkoluulottomuuteen ja kriittiseen suvaitsevaisuuteen. Ilmestynyt 2017.

ISBN: 9789523002746
ISBN e-kirja: 9789523003712

Katso sisällysluettelo tästä. 

Lataa opettajan materiaalit tästä:

Filosofian haasteet FI1, opettajan materiaali, powerpoint
Filosofian haasteet FI1, opettajan materiaali, pdf

YHTEISKUNTAFILOSOFIAN HAASTEET FI3

Jari Keinänen

Yhteiskuntafilosofian haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja (FI3). Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan, miksi yhteiskuntia on olemassa, miten ne toimivat ja millainen olisi paras mahdollinen yhteiskunta.

Yhteiskuntafilosofian haasteet tarjoaa välineitä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kasvuun kohti kriittistä kansalaisuutta. Kirja auttaa hahmottamaan mitä on valta ja miten se pitäisi yhteiskunnassa jakaa, miten yksilönvapaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteutuvat yhteiskunnassa, millaisia poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin erilaiset yhteiskuntamuodot perustuvat, miten valtioiden keskinäiset suhteet järjestyvät sekä millaisia filosofisia kysymyksiä liittyy nyky-yhteiskuntien kehitykseen.

Ilmestynyt 2018.

ISBN: 9789523002760
ISBN e-kirja: 9789523004306

Katso sisällysluettelo tästä. 

Opettajanmateriaaleina voit hyödyntää edeltävän kurssikirjan materiaaleja.
Powerpoint
PDF

TIETÄMISEN HAASTEET FI4

Jari Keinänen & Tere Vadén

Tietämisen haasteet on lukion filosofian Tieto, tiede ja todellisuus -kurssin (FI4) oppikirja, joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa tutustutaan metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian peruskysymyksiin. Tietämisen haasteet rohkaisee arviomaan kriittisesti tiedollisia väitteitä sekä tarjoaa välineitä hahmottaa mitä tieto ja totuus ovat, mitkä ovat ihmisen tietokyvyn rajat, millainen on todellisuuden perusluonne ja millaista on tieteellinen tutkimus, päättely ja selittäminen.

Ilmestynyt 2019.

ISBN: 9789523002753
ISBN e-kirja: 9789523005952

Katso sisällysluettelo tästä. 

Opettajanmateriaaleina voit hyödyntää edeltävän kurssikirjan materiaaleja.
Powerpoint
PDF