Rekisteriselosteet

Atena ylläpitää verkkosivuihin liittyen asiakastieto- sekä uutiskirjerekisteriä. 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada tietoa häntä koskevista tiedoista Atenan rekistereissä. Lisätiedot: info@atena.fi. 

 

ATENAN ASIAKASREKISTERI

Rekisterin pitäjä: Atena Kustannus Oy

Yhteyshenkilö: Hanna-Leena Soisalo

Rekisterin nimi: Atenan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: asiakassuhteiden hoitaminen, tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, ostohistoria

Tietolähde: rekisteröidyltä itseltään ostotapahtuman yhteydessä

Tietojen luovutus: Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli tietoja käytetään sosiaalisen median viestinnässä, ne koodataan ja suojataan asianmukaisesti siten, ettei niitä voi käyttää ulkopuolelta.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Verkossa sijaitseva asiakasrekisteri on SSL-suojattu. Asiakasrekisteri sijaitsee lisäksi Atenan omalla palvelimella, johon ei ole pääsyä ulkopuolelta, ja joka on suojattu sekä salasanoin että fyysisesti. Organisaation sisällä rekisterin käyttöoikeus on rajattu neljälle henkilölle.

  

ATENAN UUTISKIRJEREKISTERI

Rekisterin pitäjä: Atena Kustannus Oy

Yhteyshenkilö: Hanna-Leena Soisalo

Rekisterin nimi: Atenan uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Atenan kirjoihin liittyvä ajankohtainen viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja joissakin tapauksissa postiosoitteeseen liittyvä tieto

Tietolähde: rekisteröidyltä itseltään uutiskirjelistalle liityttäessä

Tietojen luovutus: Tiedot sijaitsevat Mailchimp-uutiskirjepalvelussa ainoastaan Atenan uutiskirjekäyttöä varten. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Verkossa sijaitseva asiakasrekisteri on SSL-suojattu. Varmuuskopio sijaitsee Atena Kustannuksen hallinnoimana yhdellä koneella, joka on suojattu salasanoin ja fyysisesti ja jolle on pääsy vain yhdellä henkilöllä.