Internet-sivujen käyttöehdot

Atena Kustannuksen internet-sivujen käyttöehdot

Käyttämällä Atena Kustannuksen (jäljempänä Atena) internetsivuja sitoudut sivujen käyttöehtoihin. 

Sisältö

Atena pyrkii tuottamaan sivuille oikeaa tietoa, mutta ei voi taata kotisivuilla annettujen tietojen olevan virheettömiä eikä myöskään hyväksyä juridista vastuuta mahdollisista puutteista tai virheistä. Atena varaa oikeuden muuttaa sivujensa sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Atena ei vastaa myöskään niistä ulkoisista internetsivuista, joilta on pääsy hyperlinkin välityksellä Atenan sivuille 

Evästeet

Atena voi aika ajoin tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeinä tunnettua tietoa, jonka avulla tunnistamme kävijät, edellyttäen että he ovat antaneet suostumuksensa evästeiden tallentamiseen tietokoneelleen tai muulle laitteelle muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeet antavat Atenalle tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat Atenaa kehittämään sivustoa edelleen. Evästeitä käytetään nykyisin internetsivustoilla yleisesti. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.

Vastuu

Atena ei vastaa näiden kotisivujen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista.

Tekijänoikeus

Atenalla on tekijänoikeus kotisivuihin sekä näillä sivuilla olevaan tietoon, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä. 

Henkilötietojen käyttö Atena Kustannus Oy:ssä

Atena Kustannus Oy kiinnittää huomiota asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen sekä tietosuojaan. Atena Kustannus Oy:n toiminnassa tietosuojaan ja asiakkaiden yksityisyyden suojan säilymiseen henkilötietojen käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota.

Atena käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti sekä huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, viestintään sekä markkinointiin.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Atena Kustannus Oy:llä on asiakas- ja uutiskirjerekisteri, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. Ne löytyvät tämän sivun lopusta.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään joko ostotapahtuman tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.  

Atena Kustannus Oy ei luovuta rekisteritietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Mikäli asiakastietoa käytetään sosiaalisen median viestinnässä, tiedot suojataan siten, ettei kolmannet osapuolet saa niitä käyttöönsä. Rekisteritiedot on salattu ja niiden käyttö on mahdollista käyttöoikeusrajoituksin vain rekisterin ylläpitäjille Atena Kustannuksessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä talletettuna tietoja Atena Kustannuksen rekistereissä, ja mitä tietoja on talletettu. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli henkilötieto on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen käyttämistä markkinointi- tai viestintätarkoituksissa ilmoittamalla asiasta Atena Kustannus Oy:lle osoitteeseen info@atena.fi tai puhelimitse 010 4214 200. 

Atena Kustannus Oy
PL 436, 40101 Jyväskylä
Puh. 010 4214 200
info@atena.fi

 

Atenan asiakas- ja uutiskirjerekisterien rekisteriselosteet